Free Scripts Planet

Home ภาษา HTML HTML เบี้องต้น การสร้างเฟรมใน html
การสร้างเฟรมใน html PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 16:55 น.

การสร้างเฟรมใน html

เฟรมใน html ก็คือการแสดงเอกสาร html หลาย ๆ เอกสารภายในหน้าเว็บเพจเดียว แต่ละเอกสารจะเรียกว่า "เฟรม" และแต่ละเฟรมจะเป็นอิสระต่อกัน

ข้อเสียของการใช้เฟรม

  • html รุ่นใหม่ ๆ จะไม่รองรับการใช้เฟรม
  • เฟรมใช้งานยาก (เช่นการพิมพ์ทั้งหน้าเว็บที่มีเฟรม)
  • ผู้พัฒนาจะต้องตรวจสอบเอกสาร html มากขึ้น (เพราะแต่ละหน้ามีหลายเอกสาร html)

แท็ก frameset

เราจะใส่เฟรมไว้ในแท็ก frameset แต่ละเฟรมจะเรียกเอกสาร html แยกออกจากกัน
แท็ก frameset จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะแบ่งเฟรมเป็นกี่เฟรม และความกว้าง/ความสูงของแต่ละเฟรม (กำหนดเป็น pixel หรือ เปอร์เซ็น ก็ได้)

แท็ก frame

แท็ก frame จะกำหนดหน้าจอของเฟรมซึ่งอยู่ภายในแท็ก frameset
ตามตัวอย่างด้านล่าง เราแบ่ง frameset ออกเป็น 2 คอลัมภ์
โดยคอลั่มภ์แรกมีความกว้าง 25% ของความกว้างของหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์ และคอลั่มภ์ที่สองกำหนดความกว้างเป็น 75% ของความกว้างของหน้าจอเว็บเบราว์เซอร์ โดยเอกสาร frame_1.html จะอยู่ในเฟรมแรก(คอลั่มภ์แรก) และ เอกสาร frame_2.html จะอยู่ในเฟรมที่สอง (คอลั่มภ์ที่สอง)
<frameset cols="25%,75%">
	<frame src="/frame_1.html" />
	<frame src="/frame_2.html" />
</frameset>

ขนาดของคอลั่มภ์สามารถกำหนดเป็น pixel (cols="200,500") และสามารถกำหนดคอลั่มภ์มีขนาดเท่ากับขนาดพื้นที่ที่เหลืออยู่ โดยใช้เครื่องหมาย * (cols="25%,*")

เทคนิคที่มีประโยชน์

ถ้าเฟรมมีขอบของเฟรม, ผู้ใช้สามารถปรับขนาดของความกว้างเฟรมได้โดยใช้เมาท์ลากที่ขอบ เพื่อการป้องกันการปรับขนาดเฟรม เราสามารถเพิ่ม noresize="noresize" ลงไปในแท็ก frame ได้

เพิ่มแท็ก noframes เพื่อแสดงผล ในกรณีที่เว็บเบราว์เซอร์ไม่รองรับการสร้างเฟรม

เราไม่สามารถใช้แท็ก body ได้พร้อมกับแท็ก frameset แต่อย่างไรก็ตาม,ถ้าเราเพิ่มแท็ก noframes ที่มีข้อความอยู่ภายในสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับเรื่องเฟรม เราก็จะสามารถใช้แท็ก body ได้

การสร้างเฟรมเมนู

ในบางกรณี เราต้องการสร้างเฟรมที่เป็นเมนู และอีกเฟรมทำหน้าที่แสดงเนื้อหาของเมนูนั้น ๆ เราสามารถสร้างได้โดยการกำหนดแอตทริบิวต์ name ให้กับเฟรมที่ต้องการแสดงเนื้อหา และกำหนดเป้าหมาย(แอตทริบิวต์ target) ไปยังชื่อเฟรมที่เราตั้งไว้ ตัวอย่างเช่น

เอกสาร html หลัก

ทำหน้าที่สร้างเฟรม และชื่อเฟรม
<frameset cols="10%,*">
	<frame src="/menu.html"/>
	<frame src="/first_page.html" name="content"/>
</frameset>
และไฟล์ menu.html มีโครงสร้างภายในดังนี้ (ทำหน้าที่กำหนด target ไปยังชื่อเฟรมแสดงผลที่เราต้องการ นั่นก็คือเฟรมชื่อ content นั่นเอง)
<a href ="tea.html" target ="content">Tea</a>
<a href ="coffee.html" target ="content">Coffee</a>
<a href ="milk.html" target ="content">Milk</a>

แท็ก html อ้างอิง

แท็ก คำอธิบาย
<frameset> กำหนดเฟรม และความกว้างของแต่ละเฟรม
<frame /> กำหนดเฟรม
<noframes /> กำหนดข้อความหรือการแสดงผล ในกรณีที่เว็บเบราว์เซอร์ไม่รองรับเรื่องเฟรม
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 17:02 น.
 

แท็ก HTML

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์